குடல் இயக்கம் / Bowel Movement in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: பிஎம், மலம், கழிவுடன், மல

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 8/23/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ குடல் இயக்கம் కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.