கரோனரி தமனி பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை / Coronary Artery Bypass Surgery in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை, CABG, கரோனரி தமனி பைபாஸ் கிராப்ட்

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 2/04/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ கரோனரி தமனி பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.