உணவு லேபிளிங் / Food Labeling in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: ஊட்டச்சத்து பெயரிடல்

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 2/04/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ உணவு லேபிளிங் కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.