நோய்த்தடுப்பு / Immunization in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: தடுப்பூசி

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 12/24/2020 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ நோய்த்தடுப்பு కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.