தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் / Neonatal cerebral irritability in Telugu

தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் యొక్క లక్షణాలు

ఈ క్రింది లక్షణాలు தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் యొక్క సూచన:
  • வாந்தி
  • நீல்வாதை
  • இண்டிராகிரான எரிச்சல்
  • வலிப்பு
  • மிகைப்படுத்தப்பட்ட பிரதிபலிப்புகள்
  • கழுத்து விறைப்பு
  • ஆர்வத்துடன் வெளிப்பாடு
ఎటువంటి భౌతిక లక్షణాలు లేకుండా தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் రోగిలో ఉండటం సాధ్యమే.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் యొక్క సాధారణ కారణాలు

ఈ క్రింద సూచించినవి தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் యొక్క అత్యంత సాధారణ కారణాలు:
  • பரம்பரை

தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் యొక్క నివారణ

అవును, தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் ని నివారించటం సాధ్యమే

చికిత్స చేయని యెడల தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் వలన కలిగే సమస్యలు

చికిత్స చేయని యెడల தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் వలన సమస్యలు వస్తాయని తెలియదు

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 2/04/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ தலைகீழ் மூளையின் எரிச்சல் కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.