ஊட்டச்சத்து ஆதரவு / Nutritional Support in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: செயற்கை உணவு, செயற்கை நீரேற்றம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து, Hyperalimentation, Parenteral ஊட்டச்சத்து, TPN, குழாய் உணவு

సంబంధిత టాపిక్స్

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 2/04/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ ஊட்டச்சத்து ஆதரவு కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

సంబంధిత టాపిక్స్


Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.