மேல்-கருமபீடம் மருந்துகள் / Over-the-Counter Medicines in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: அல்லாத மருந்துகள், OTC மருந்துகள்

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 2/04/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ மேல்-கருமபீடம் மருந்துகள் కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.