வலி நிவாரணிகள் / Pain Relievers in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: வலிநீக்கிகள், வலி நிவார்ணி, வலி மருந்துகள்

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 8/15/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ வலி நிவாரணிகள் కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.