விஷம் ஐவி, ஓக் மற்றும் சுமக் / Poison Ivy, Oak, and Sumac in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: ஐவி விஷம், ரஸ் டெர்மடிடிஸ், டாக்ஸிகோடென்ரான் தோல் அழற்சி

సంబంధిత టాపిక్స్

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 7/02/2020 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ விஷம் ஐவி, ஓக் மற்றும் சுமக் కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

సంబంధిత టాపిక్స్


Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.