క్రీమాఫిన్ ప్లస్ సిరప్ / Cremaffin Plus Syrup - ఉపయోగాలు మరియు ప్రయోజనాలు

క్రీమాఫిన్ ప్లస్ సిరప్ / Cremaffin Plus Syrup ను క్రిందున్న వ్యాధులు, పరిస్థితులు మరియు లక్షణాలను చికిత్స, నియంత్రణ, నివారణ & మెరుగుదల కొరకు ఉపయోగిస్తారు:

నివేదికలు - క్రీమాఫిన్ ప్లస్ సిరప్ / Cremaffin Plus Syrup ఉపయోగాలు

క్రీమాఫిన్ ప్లస్ సిరప్ / Cremaffin Plus Syrup కోసం TabletWise.com లో కొనసాగుతున్న సర్వే ఫలితాలు క్రింద ఉన్నాయి. ఈ ఫలితాలు వెబ్సైట్ వినియోగదారుల అవగాహనలు మాత్రమే సూచిస్తాయి. మీ వైద్య నిర్ణయాలు కేవలం వైద్యుడు లేదా నమోదిత నిపుణుల సలహాల మేరకు తీసుకోండి.
ఉపయోగాలు
సాధారణంగా ఎక్కువగా ఈ మందు మలబద్ధకం ఉపయోగం.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ఏమీ కాదు
  • Can't tell
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 790
ఎఫెక్టివ్
218 లో 176 వినియోగదారులు ఈ మందుని ప్రభావంతమైనదిగా నివేదించారు.
ఎఫెక్టివ్ వినియోగదారులు Percentile
పనులు176
పనిచేయదు42
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 218
సమయం
వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఈ మందుని ఆహారం తరువాత తింటున్నట్టు నివేదించారు.
తరచుదనం వినియోగదారులు Percentile
ఖాళీ కడుపున21
ఆహారం ముందు6
ఆహారం తరువాత108
Anytime10
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 145
క్రమంగా
95 లో 47 వినియోగదారులు ఈ మందుని ఆరోగ్య సమస్య నియంత్రించడానికి తరుచూ ఉపయోగిస్తున్నారు.
వినియోగదారులు Percentile
అవును, ఎల్లప్పుడూ, ఆరోగ్య సమస్య నియంత్రించడానికి47
లేదు సమస్య తలెత్తినప్పుడు లేదా ఎక్కువ అయినపుడు48
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 95
ఉపయోగ సమయం
వినియోగదారులు ఈ మందుని ఎక్కువగా రాత్రి మాత్రమే సమయంలో ఉపయోగిస్తున్నారు.
సమయం వినియోగదారులు Percentile
రాత్రి మాత్రమే80
ఉదయం మరియు రాత్రి32
ఉదయం మాత్రమే10
ఉదయం, మధ్యాహ్నం మరియు రాత్రి7
ఉదయం మరియు మధ్యాహ్నం6
మధ్యాహ్నం మాత్రమే5
మధ్యాహ్నం మరియు మధ్యాహ్నం1
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 141

క్రీమాఫిన్ ప్లస్ సిరప్ / Cremaffin Plus Syrup పనితనం, పనిచేసే తీరు మరియు ఫార్మకాలజీ

ఈ సమాచారం కోసం మీ వైద్యుడు లేదా ఔషధ విక్రేతను సంప్రదించండి లేదా ఉత్పత్తి ప్యాకేజీను చూడండి.

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 9/27/2020 న నవీకరించబడింది.
This page provides information for Cremaffin Plus Syrup ఉపయోగాలు in Telugu.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.