డెరిఫిలిన్ టాబ్లెట్ / Deriphyllin Tablet - ఉపయోగాలు మరియు ప్రయోజనాలు

డెరిఫిలిన్ టాబ్లెట్ / Deriphyllin Tablet ను క్రిందున్న వ్యాధులు, పరిస్థితులు మరియు లక్షణాలను చికిత్స, నియంత్రణ, నివారణ & మెరుగుదల కొరకు ఉపయోగిస్తారు:

నివేదికలు - డెరిఫిలిన్ టాబ్లెట్ / Deriphyllin Tablet ఉపయోగాలు

డెరిఫిలిన్ టాబ్లెట్ / Deriphyllin Tablet కోసం TabletWise.com లో కొనసాగుతున్న సర్వే ఫలితాలు క్రింద ఉన్నాయి. ఈ ఫలితాలు వెబ్సైట్ వినియోగదారుల అవగాహనలు మాత్రమే సూచిస్తాయి. మీ వైద్య నిర్ణయాలు కేవలం వైద్యుడు లేదా నమోదిత నిపుణుల సలహాల మేరకు తీసుకోండి.
ఉపయోగాలు
సాధారణంగా ఎక్కువగా ఈ మందు తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉపయోగం.
ఉపయోగం వినియోగదారులు Percentile ఎఫెక్టివ్
తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది111
ఆస్తమా107
ఛాతీ బిగుతు78
శ్వాస ఆడకపోవుట72
గురకకు71
ఊపిరి31
 
దీర్ఘకాలిక ఆస్త్మా15
 
శిశువుల్లో శ్వాస అంతరాయం7
పిల్లికూతలు విన పడుట6
 
అస్పిక్సేషణ్4
అప్నియా4
 
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ఏమీ కాదు
  • Can't tell
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 512
ఎఫెక్టివ్
173 లో 139 వినియోగదారులు ఈ మందుని ప్రభావంతమైనదిగా నివేదించారు.
ఎఫెక్టివ్ వినియోగదారులు Percentile
పనులు139
పనిచేయదు34
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 173
సమయం
వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఈ మందుని ఆహారం తరువాత తింటున్నట్టు నివేదించారు.
తరచుదనం వినియోగదారులు Percentile
ఖాళీ కడుపున8
ఆహారం ముందు4
ఆహారం తరువాత64
Anytime10
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 86
క్రమంగా
53 లో 26 వినియోగదారులు ఈ మందుని ఆరోగ్య సమస్య నియంత్రించడానికి తరుచూ ఉపయోగిస్తున్నారు.
వినియోగదారులు Percentile
అవును, ఎల్లప్పుడూ, ఆరోగ్య సమస్య నియంత్రించడానికి26
లేదు సమస్య తలెత్తినప్పుడు లేదా ఎక్కువ అయినపుడు27
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 53
ఉపయోగ సమయం
వినియోగదారులు ఈ మందుని ఎక్కువగా రాత్రి మాత్రమే సమయంలో ఉపయోగిస్తున్నారు.
సమయం వినియోగదారులు Percentile
రాత్రి మాత్రమే30
ఉదయం మరియు రాత్రి29
ఉదయం, మధ్యాహ్నం మరియు రాత్రి10
ఉదయం మాత్రమే9
మధ్యాహ్నం మరియు మధ్యాహ్నం7
ఉదయం మరియు మధ్యాహ్నం5
మధ్యాహ్నం మాత్రమే4
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 94

డెరిఫిలిన్ టాబ్లెట్ / Deriphyllin Tablet పనితనం, పనిచేసే తీరు మరియు ఫార్మకాలజీ

ఈ సమాచారం కోసం మీ వైద్యుడు లేదా ఔషధ విక్రేతను సంప్రదించండి లేదా ఉత్పత్తి ప్యాకేజీను చూడండి.

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 9/27/2020 న నవీకరించబడింది.
This page provides information for Deriphyllin Tablet ఉపయోగాలు in Telugu.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.