జింకోవిట్ సిరప్ / Zincovit Syrup - ఉపయోగాలు మరియు ప్రయోజనాలు

జింకోవిట్ సిరప్ / Zincovit Syrup ను క్రిందున్న వ్యాధులు, పరిస్థితులు మరియు లక్షణాలను చికిత్స, నియంత్రణ, నివారణ & మెరుగుదల కొరకు ఉపయోగిస్తారు:

నివేదికలు - జింకోవిట్ సిరప్ / Zincovit Syrup ఉపయోగాలు

జింకోవిట్ సిరప్ / Zincovit Syrup కోసం TabletWise.com లో కొనసాగుతున్న సర్వే ఫలితాలు క్రింద ఉన్నాయి. ఈ ఫలితాలు వెబ్సైట్ వినియోగదారుల అవగాహనలు మాత్రమే సూచిస్తాయి. మీ వైద్య నిర్ణయాలు కేవలం వైద్యుడు లేదా నమోదిత నిపుణుల సలహాల మేరకు తీసుకోండి.
ఉపయోగాలు
సాధారణంగా ఎక్కువగా ఈ మందు రక్తహీనత ఉపయోగం.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ఏమీ కాదు
  • Can't tell
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 678
ఎఫెక్టివ్
195 లో 153 వినియోగదారులు ఈ మందుని ప్రభావంతమైనదిగా నివేదించారు.
ఎఫెక్టివ్ వినియోగదారులు Percentile
పనులు153
పనిచేయదు42
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 195
సమయం
వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఈ మందుని ఆహారం తరువాత తింటున్నట్టు నివేదించారు.
తరచుదనం వినియోగదారులు Percentile
ఖాళీ కడుపున13
ఆహారం ముందు6
ఆహారం తరువాత84
Anytime3
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 106
క్రమంగా
103 లో 52 వినియోగదారులు ఈ మందుని ఆరోగ్య సమస్య నియంత్రించడానికి తరుచూ ఉపయోగిస్తున్నారు.
వినియోగదారులు Percentile
అవును, ఎల్లప్పుడూ, ఆరోగ్య సమస్య నియంత్రించడానికి52
లేదు సమస్య తలెత్తినప్పుడు లేదా ఎక్కువ అయినపుడు51
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 103
ఉపయోగ సమయం
వినియోగదారులు ఈ మందుని ఎక్కువగా ఉదయం మరియు రాత్రి సమయంలో ఉపయోగిస్తున్నారు.
సమయం వినియోగదారులు Percentile
ఉదయం మరియు రాత్రి39
రాత్రి మాత్రమే26
ఉదయం మాత్రమే13
మధ్యాహ్నం మరియు మధ్యాహ్నం11
ఉదయం, మధ్యాహ్నం మరియు రాత్రి8
ఉదయం మరియు మధ్యాహ్నం4
మధ్యాహ్నం మాత్రమే3
సర్వేలో పాల్గొన్నవారు: 104

జింకోవిట్ సిరప్ / Zincovit Syrup పనితనం, పనిచేసే తీరు మరియు ఫార్మకాలజీ

ఈ సమాచారం కోసం మీ వైద్యుడు లేదా ఔషధ విక్రేతను సంప్రదించండి లేదా ఉత్పత్తి ప్యాకేజీను చూడండి.

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 9/27/2020 న నవీకరించబడింది.
This page provides information for Zincovit Syrup ఉపయోగాలు in Telugu.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.